Operatorul Zoom HR România SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 76, județul Cluj, J12/1964/2018, CUI 39341356, colectează și prelucrează datele personale în conformitate cu regulamentul UE 2016/679 (RGPD),  aplicabil Operatorului, precum și orice ghiduri statutare emise de Autoritatea/Autoritățile responsabile cu Protecția Datelor. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Dateloradresa de e-mail contact@zoomhr.eu, adresa de corespondență: Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 76, jud. Cluj.

Zoom HR România SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • Recrutare (selecție și plasare a forței de muncă)
  • Marketing și publicitate

Având ca temei legal Consimțământul Persoanelor Vizate

Categoriile de date personale prelucrate de către Zoom HR România SRL în activitatea de furnizare a serviciilor de recrutare, sunt:  numele, prenumele, data nașterii, sexul, domiciliul/reședința, e-mail, număr de telefon,  istoricul educației și experienței profesionale, limbi străine cunoscute, abilități profesionale, fotografie, (alte date conținute în CV).

Categoriile de date personale prelucrate de către Zoom HR România SRL în activitatea de marketing și publicitate, sunt: numele, prenumele, e-mail, număr de telefon.

Surse de proveniență a datelor cu caracter personal: platformele online de recrutare sau direct de la Persoana Vizată.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: autoritățile statului, Persoane Împuternicite de Operator pentru prestări servicii marketing și PR, prestări servicii financiar contabile, prestări servicii juridice.

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal – datele vor fi prelucrate pe durata procesului de selecție, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale din procesul de prestări servicii recrutare și stocate pentru o perioada de 2 ani de zile.

În conformitate cu regulamentul UE 2016/679 (RGPD), aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal  precum și dreptul la opoziție și restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;
– dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior cererii să fie afectată;
– dreptul de a depune o plângere în fața  Autorității de Supraveghere (ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sau către Operator (Zoom HR România SRL);

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate pentru derularea contractelor de plasare forță de muncă. În cazul în care datele dumneavoastră sunt incomplete, inexacte sau nu sunt furnizate nu vom putea finaliza serviciile angajate către dumneavoastră.